LV | RU | EN

Apmācības

Dr.psych.profesors Markuss Štuks (Leipcigas universitāte) un Dr.psyh.Alehandra Villegas (Argentīna, Spānija)  sadarbībā ar RPIVA Psiholoģijas fakultāti, izveidojuši Leipcigas biodejas skolas filiāli Latvijā (kopš 2010. gada janvāra). Apmācība tiek organizēta nedēļas nogalēs vienu reizi mēnesī.

 

Nedēļas nogales

Katra nedēļas nogale ir eksperimentāls grupas process. Par katru tēmu ir darba materiāli, lai nodrošinātu arī kognitīvo sapratni par pieredzi un tās iespēju reflektēt uz dzīvi.

1. Biodeja (biodanza): Definīcijas un teorētiskais modelis

Šī ievada nedēļas nogale uzsāk grupas formācijas procesu. Jūs iepazīstat citus un iespējams šī ir pirmā intensīvā biodejas pieredze. Jūs arī iepazīsiet biodejas teorētisko modeli  cilvēka attīstībai.
 

2. Biocentriskais princips un vitālā bezapziņa

Ar biodejas jūs iemācaties dzīvi likt pirmajā vietā. Vai Jūs izvēlaties to, kas bagātina Jūsu dzīvi? Vai to, kas indē?
 Biodejā pamatā ir divi pamatprincipi:
Biocentriksias princips. Tas dzīves ekspansiju visās tās izpausmēs noliek kā dzinējspēku aiz dzīves.
Vitālā bezapziņu.  Tā ir veselības un harmonijas „zilā tinte”, kas atrodas šūnās. 
 
Abi šie dzīves principi ir piemītoši katram cilvēkam. Caur Vivenciju tie tiek sasniegti un atmodināti. Kad tie ir pilnībā atjaunoti instinktu līmenī, pastāv iedzimta spēja izvēlēties, kas ir veselīgi un izvairīties no tā, kas nav.
 
Šīs nedēļas nogales mērķis ir rosināt izpratni par to, kas ir veselīgi Jūsu dzīvē, un kas ir ārpus harmonijas un sākt Jūsu instnktīvās spējas izvēlēties atjaunošanas procesu.
 

3. Vivencija – biodejas sirds

Mūsu spēja dzīvot ar kaisli, prieku un entuziasmu ir no mums izspiesta jau dzīves sākumā. Intensīva pieredze grupas procesā ir vērsta uz cilvēku prieka sajūtas, pašvērtējuma un pašpārliecības atvēršanu (sekmēšanu). Desmit minūtes nodarbībā un cilvēki jau ir atraduši nevainības sajūtu. Tas ir cilvēku iekšējā prieka avots. 
Šī nedēļas nogale piedāvā kognitīvu izpratni par vivenciju kā arī sniegt savienošanās pieredzi ar sava iekšējā prieka avotu.
 

4. Bioloģiskie un psiholoģiskie biodejas aspekti

Šajā nedēļas nogalē Jūs apgūsiet kā fiziskās un emocionālās traumas iekļūst organismā pa bioloģiskajiem un fizioloģiskajiem ceļiem. Jūs arī iemācīsities un pieredzēsiet kā biodeja maigi strādā, lai atgrieztu šos procesus.
 

5. Mītiskie un filozofiskie biodejas apekti

 
Šī nedēļas nogale ir iespēja  piekļūt mītiem ur arhetipiem kolektīvajā bezapziņā.
Dejojot un pieredzot mītus un arhetipus, indivīdam kļūst iespējams piekļūt paša iespējamam potenciālam. Kas bija nolemts kā neiespējams, tieši tiek pieredzēts kā iespējams.
 

6.  Identitāte un integrācija

Dažādos dzīves posmos mēs esam spiesti pieņemt esamības veidus, kas īsti nav mūsu pašu. Mēs adaptējamies, lai kādu apmierinātu, izvairītos no sāpēm vai iegūtu apstiprinājumu. 
Ar šo nedēļas nogali mēs uzsākam procesu, lai sasniegtu mūsu identitāti un integrētu to esības stāvoklī. Tas, kas patiesi esat, sāk procesu rašanos.
  

7. Transs un regresija

Šī nedēļas nogale turpina regresijas procesu dziļākā līmenī. Biodjea izmanto maigas integratīvā transa formas, lai atļautu dalībniekiem piekļūt vitālai bezapziņai un viņu veselības un harmonijas „zilajai tintei” neapzinātos līmeņos.
 

8. Vitalitāte

Šajā kursa punktā, dalībniekiem ir bijušas pāris dziļas vivencijas un tagad ir iespējams strādāk padziļināti ar katru no vivencijas līnijām. Mēs sākam ar vitalitāti – kaislību sniegties pēc tā, ko jūs vēlaties un kas jums ir nepieciešams.
 

9. Afektivitāte

Šajā nedēļas nogalē mēs strādājam ar dabīgo spēju komunicēt ar mīlestību un maigumu. Tiek izpētīta spēja būt komunikācijā ar citiem – tikt redzētam un redzēt otru. Daudzi atklāj, ka viņu attiecības ar draugiem, ģimeni un kolēģiem ir nozīmīgi labākas saistībā ar palielināto spēju komunicēt, ko viņi iegūst biodejas nodarbībās.
 

10. Kreativitāte (radošums)

Mēs bieži iekrītam rutīnā. Tas, ko mēs darījām vakar ir tas pats, ko mēs darījām desmit gadus atpakaļ. Bet šodien tas mums vairs „nestrādā”. Tas nav optimāli vai pat neveselīgi atkārtot tās pašas lietas, kad tās vairs nestrādā. Laulības, attiecības un biznesi brūk tāpēc, ka viņos trūkst kreativitātes vai inovācijas.
Viņi mirst no kreativitātes trūkuma.
Šīs nedēļas nogales mērķis ir atmodināt jūsu kreativitāti un pielpietot to jūsu ikdienas dzīvē. 
 

11. Seksualitāte

Dzīve ir tik baudāma! Vairāk izbaudīt katru dzīves aspektu! Ko jūs ēdat, ko jūs dzerat, ar ko jūs izvēlaties būt kopā, ko jūs darat profesionāli un sociāli, un kur jūs izvēlaties dzīvot. Viss tas ietekmē to, kā jūs pieredzat baudu un seksualitāti dzīvē. Šī nedēļas nogale veidota tā, lai paaugstinātu jūsu spēju sasniegt to, kas ir baudāms un juteklists jūsu dzīvē.

 

12. Transendence

Jūs aizkustinās šī nedēļas nogale. Tā ir iespēja pieredzēt savu transformāciju un pārsniegt to, kas jūs esat un kas jūs varat būt.
 

13. Pārskats

Noslēdzošā nedēļas nogale noved kursu pie noslēguma un vietā, kur jūs atskataties uz savu progresu un ceļojumu.
 
 

Kursa noslēgums

Šis personības attīstības kurss jums sniegs palielinātu spēju:
- dzīvespriekam un kaislei
- pašpārliecinātībai
- labākai komunikācijai ar apkārtējiem
- intimitātei attiecībās
- labizjūtas pakāpei.
 
Jūs uztversiet dzīvē prieka, aizraušanās un veselības potencioālu. Jums būs iespēja turpināt transformācijas procesu regulārajās biodejas nodarbībās.
 
Tā ir vienīgā iespēja apgūt biodejas metodi Latvijā un Baltijas valstīs!